O NAS

Miesięcznik
branży funeralnej

„Kultura Pogrzebu” jest największym czasopismem branży pogrzebowej w Polsce. Pismo jest wyjątkowym przewodnikiem, w którym znajdują się zarówno teksty uznanych autorów i ekspertów, jak i praktyczne informacje niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z branżą funeralną.

ARTUR KUBAJEK, redaktor naczelny
ARTUR KUBAJEK,
redaktor naczelny

Na łamach miesięcznika znajdziecie Państwo informacje o nowych produktach, usługach, zwyczajach pogrzebowych oraz społeczno-psychologicznych aspektach śmierci.

Na bieżąco śledzimy zmiany w przepisach prawnych, publikujemy opinie i komentarze psychologów, administratorów cmentarzy oraz przedsiębiorców pogrzebowych. Jesteśmy obecni na wszystkich targach branżowych w kraju i wielu zagranicznych.

Piszemy o Was i dla Was już od 2004 roku!

Parametry miesięcznika:

  • druk: offsetowy, kreda, pełen kolor
  • objętość: 44-56 stron
  • wielkość strony: 205 x 290 mm
  • nadkład: 1500 egz.
  • dystrybucja:  sprzedaż w prenumeracie
Zespół redakcyjny:

redaktor naczelny: Artur Kubajek, zastępca red. nacz.: Dariusz Jastrzębski, redaktor techniczny: Andrzej Gąsowski stale współpracują: Iwona Chłopek, Łukasz Cholewicki, Anna Długozima, Jacek Kałuszko, Ireneusz Migdał, Marek Jurkowicz, Małgorzata Leks, Maciej Raszewski, Lena Stryjska korekta: Justyna Szmidt reklama: Sylwia Moch

Reklamy