O NAS

Miesięcznik
branży funeralnej

„Kultura Pogrzebu” jest największym czasopismem branży pogrzebowej w Polsce. Pismo jest wyjątkowym przewodnikiem, w którym znajdują się zarówno teksty uznanych autorów i ekspertów, jak i praktyczne informacje niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z branżą funeralną.

ARTUR KUBAJEK, redaktor naczelny
ARTUR KUBAJEK,
redaktor naczelny

Na łamach miesięcznika znajdziecie Państwo informacje o nowych produktach, usługach, zwyczajach pogrzebowych oraz społeczno-psychologicznych aspektach śmierci.

Na bieżąco śledzimy zmiany w przepisach prawnych, publikujemy opinie i komentarze psychologów, administratorów cmentarzy oraz przedsiębiorców pogrzebowych. Jesteśmy obecni na wszystkich targach branżowych w kraju i wielu zagranicznych.

Piszemy o Was i dla Was już od 2004 roku!

Parametry miesięcznika:

NAKŁAD: 1500 egzemplarzy
PERIODYCZNOŚĆ: miesięcznik
OBJĘTOŚĆ: od 48 stron
CENA: czasopismo jest BEZPŁATNE dla wszystkich!
DYSTRYBUCJA: wysyłka za pośrednictwem 
Poczty Polskiej – GRATIS
Zespół redakcyjny:

redaktor naczelny: Artur Kubajek, zastępca red. nacz.: Dariusz Jastrzębski
redaktor techniczny: Andrzej Gąsowski
stale współpracują: Iwona Chłopek, Łukasz Cholewicki, Dariusz Dutkiewicz,
Marek Jurkowicz, Lena Stryjska
korekta: Justyna Szmidt reklama: Sylwia Moch

Zapoznaj się z naszym miesięcznikiem:

KLIKNIJ, ABY ZOBACZYĆ OFERTĘ

 

wydawca: Wydawnictwo LINIA MEDIA, 05-400 Otwock, ul. Górna 9
tel. 22 719 40 51, 22 710 09 99 tel./fax 22 719 49 49
e-mail: kp.redakcja(małpa)linia.com.pl, kp.reklama(małpa)linia.com.pl
http://www.kulturapogrzebu.pl