O NAS

MAGAZYN
BRANŻY FUNERALNEJ

„Kultura Pogrzebu” jest największym czasopismem branży pogrzebowej w Polsce. Pismo jest wyjątkowym przewodnikiem, w którym znajdują się zarówno teksty uznanych autorów i ekspertów, jak i praktyczne informacje niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z branżą funeralną.

ARTUR KUBAJEK, redaktor naczelny
ARTUR KUBAJEK,
redaktor naczelny

Na łamach magazynu znajdziecie Państwo informacje o nowych produktach, usługach, zwyczajach pogrzebowych oraz społeczno-psychologicznych aspektach śmierci.

Na bieżąco śledzimy zmiany w przepisach prawnych, publikujemy opinie i komentarze psychologów, administratorów cmentarzy oraz przedsiębiorców pogrzebowych. Jesteśmy obecni na wszystkich targach branżowych w kraju i wielu zagranicznych.

Piszemy o Was i dla Was już od 2004 roku!

Parametry magazynu:

NAKŁAD: 1500 egzemplarzy
PERIODYCZNOŚĆ: kwartalnik
OBJĘTOŚĆ: od 48 stron
CENA: czasopismo jest BEZPŁATNE dla wszystkich!
DYSTRYBUCJA: wysyłka za pośrednictwem 
Poczty Polskiej – GRATIS
Zespół redakcyjny:

redaktor naczelny: Artur Kubajek, zastępca red. nacz.: Dariusz Jastrzębski
redaktor techniczny: Andrzej Gąsowski
stale współpracują: Łukasz Cholewicki, Dariusz Dutkiewicz,
Lena Stryjska
korekta: Justyna Szmidt reklama: Sylwia Moch

Zapoznaj się z naszym magazynem:

Layout 1

wydawca:
Wydawnictwo LINIA MEDIA, 05-400 Otwock, ul. Górna 9
+48 693 300 323
kp.redakcja@linia.com.pl
kp.reklama@linia.com.pl