Magazyn
branży pogrzebowej

Polityka prywatności

Polityka prywatności Serwisu kulturapogrzebu.pl ma na celu poinformowanie Użytkowników o sposobie wykorzystywania przez nas danych osobowych, zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”).

Administratorem danych osobowych jest Linia-Media Sławomir Moch, 05-400 Otwock, ul. Górna 9 działając na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5320020627, REGON 006943412, dalej zwany jako Wydawca.

Dane zbierane są w celu realizacji usług newsletter, formularz kontaktowy i zgłoszenie do prenumeraty, szerzej opisanych w Regulaminie serwisu. Zbierane dane są udostępniane przez Użytkownika dobrowolnie, a ich przekazanie jest niezbędne do realizacji ww. usług.

Wydawca może przekazać dane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie zawartych umów, ale jedynie w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, np. podmiotom świadczącym na rzecz Serwisu usługi IT lub inne, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Wydawcy. Podmioty, z którymi współpracujemy znajdują się na Europejskim Obszarze Gospodarczym i podlegającym przepisom unijnym o ochronie danych, lub takim, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa. Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.

Dane osobowe przetwarzane są jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub do czasu, który jest wymagany zgodnie z prawem.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usługi newsletter, korzystania z formularzy kontaktowego lub zgłoszenia do prenumeraty, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usługi, do czasu rezygnacji z niej przez Użytkownika.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych ma miejsce w oparciu o wyrażoną przez Użytkownika zgodę, będą one przechowywane do momentu wycofania tejże zgody. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych możliwe jest w każdej chwili.

W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane, jeżeli Użytkownik zgłosi skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Użytkownik ma prawo do:

Powyższe prawa szczegółowo reguluje RODO.

W celu skorzystania z przysługujących praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres: kp.redakcja@linia.com.pl,
lub pocztą tradycyjną na adres:
Linia-Media Sławomir Moch,
ul. Górna 9, 05-400 Otwock.

PLIKI COOKIES

Nasza strona internetowa używa plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania i dostosować treści do Twoich potrzeb. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu podczas korzystania z naszej strony. Pliki cookies zawierają informacje, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej strony, co z kolei umożliwia nam ulepszanie jej funkcjonalności.

Zarządzanie plikami cookies:

Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Przeważnie przeglądarka umożliwia kontrolowanie plików cookies, w tym ich blokowanie lub usuwanie. Pamiętaj, że blokowanie plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność naszej strony.

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z opisaną polityką cookies. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej polityki cookies, skontaktuj się z nami.

Dziękujemy za korzystanie z naszej strony internetowej!

Copyright 2023 | Realizacja: cemit.pl